Monday, March 16, 2009

Mr. Zul Fakhry: Mari Membina Peta Minda Super 1


PETA MINDA
Kaedah membuat nota jenis peta minda telah diperkenalkan oleh Tony Buzan. Kaedah ini lebih menitik beratkan grafik dan kata kunci. Kaedah ini lebih efektif berbanding dengan kaedah biasa kerana kita dapat menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Di samping itu, peta minda merupakan kaedah yang berkesan untuk mendapatkan semula maklumat daripada ingatan untuk ditukarkan kepada bentuk yang boleh dilihat.

Peta minda boleh membantu kamu mengukuhkan daya ingatan dan pemahaman. Melalui peta minda, kamu berhubung secara aktif dengan maklumat dalam ingatan kamu seolah-olah kamu berbicara dengan daya ingatan kamu sendiri. Segala maklumat yang kamu susun dapat diperkukuh melalui gambaran dan tulisan secara tepat dan mudah difahami.


PERSEDIAAN MEMBUAT PETA MINDA
-Tenangkan hati dan pasang niat untuk belajar. Bacalah doa (bagi pelajar Islam), duduk tegak, dan pernafasan biarlah betul

-Tingkatkan konsentrasi. Pastikan suasana tenang, hindarkan sebarang gangguan yang boleh memberi kesan terhadap penumpuan belajar

-Baca teks keseluruhan, terutama tajuk penting, pendahuluan, subtajuk, kesimpulan, soalan / latihan, gambar rajah dan carta
Baca keseluruhan teks dengan laju
Baca dengan sederhana laju dan tandakan fakta-fakta penting
Kenal pasti tajuk utama dan subtajuk yang hendak dimasukkan ke dalam peta minda

-Bina peta minda

KAEDAH MEMBUAT PETA MINDA
-Mula membuat peta minda di bahagian tengah kertas

-Bezakan tajuk utama dan tajuk kecil dengan menggunakan warna yang terang dan berbeza supaya lebih menarik

-Tuliskan tajuk utama di tengah-tengah kertas dan lukis gambar untuk mewakili tajuk utama tersebut

-Gunakan warna yang berlainan dan menarik supaya lebih mudah mengingatinya

-Sambungkan ranting utama ke tajuk yang berada di tengah-tengah. Kembangkannya dengan cara melebar ke tepi

-Tulis atau lukis imej yang menggambarkan fakta di atas ranting utama tersebut. Gunakan simbol-Tambahkan ranting utama mengikut fakta yang hendak kamu masukkan. Gunakan warna yang berbeza untuk memudahkan kamu mengingatinya

-Kembangkan ranting utama ke ranting kecil mengikut fakta. Jika boleh, kamu gunakan warna yang berbeza antara ranting-ranting kecil ini

No comments:

Post a Comment